KRAMERS’ SEAFOOD: nieuwe, overkoepelende naam voor vier visbedrijven 

URK – Visverwerkingsbedrijf Gebr. Kramer B.V., handelsbedrijf Isola Fish B.V., coldstore Gebroeders Kramer Frozen B.V. en productiebedrijf Fishmasters B.V. gaan in de toekomst verder onder de naam KRAMERS’ SEAFOOD. Dit is o.a. een gevolg van de recente overname van het bedrijf Fishmasters door de familie Kramer en de herstructurering van de groep bedrijven, voortvloeiend uit bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf.  

KRAMERS’ SEAFOOD is nu de overkoepelende naam voor de groep bovengenoemde bedrijven die actief zijn in de visverwerking (processing), de handel in vis (trading) en de opslag en distributie van vis (coldstore). Alle bedrijven van de groep zullen worden gehuisvest in het pand aan het Noordgat 1 op Urk. De visverwerking en de vriesinstallatie aan de Ambachtsweg zullen hiernaartoe worden overgebracht. Het bedrijf zal in de loop van 2021 nog aanzienlijk investeren en uitbreiden met extra productie- en opslagcapaciteit door nieuwbouw op het eigen terrein. 

Met de overname van Fishmasters in oktober van dit jaar is de afzetmarkt belangrijk verbreed. En met de verhuizing van productie en opslag, en met de aanstaande uitbreiding, denkt de nieuwe generatie van de familie Kramer het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst en de concurrentiepositie belangrijk te verstevigen. 

De productmerken Isola Fish®, Fishmasters® en Vis-aan-Huis® zullen blijven bestaan. Het merk Isola Fish® staat voor een brede range van visproducten en het merk Fishmasters® voor visproducten met een toegevoegde waarde. Beide merken vinden hun afzet op de internationale markt, zowel voor retail als voor de groothandel, cash-and-carry en de institutionele markt.  

Vis-aan-Huis® is een online besteldienst (webshop) voor het bezorgen van vis aan huis. 

De naam KRAMERS’ SEAFOOD staat voor de familie Kramer en de ’S’ betekent dat er meerdere leden van de familie in het bedrijf werkzaam zijn maar ook dat er meerdere bedrijven onder deze noemer vallen. De komma achter KRAMERS’ leest als: ‘de bedrijven van de familie Kramer’ en internationaal als: ‘seafood from the Kramers’ company’. In de komma zijn vier kleuren blauw verwerkt die symbool staan voor de vier visbedrijven. Blauw is ook de kleur van Gebr. Kramer en van Isola Fish. Er is er bewust voor gekozen om de familienaam in de bedrijfsnaam op te nemen. De Urker familie Kramer is al voor vier generaties actief in de visindustrie en heeft hier, samen met Isola Fish, een betrouwbare en sterke naam mee opgebouwd in binnen- en buitenland. Die kracht komt tot uiting in de stoere letter van KRAMERS’ die aan de basis ‘speels’ wordt aangesneden, voorstellende: de golven van de zee. Daar sluit het woord SEAFOOD op aan. 

KRAMERS’ SEAFOOD kenmerkt zich op de internationale markt met een groot en breed assortiment vis en visproducten van een hoge kwaliteit. De ‘company slogan’ luidt dan ook: “Healthy, Tasty, Trusty” (gezond, smaakvol, betrouwbaar). Naast afzet in eigen land exporteert het bedrijf naar ca. 35 landen wereldwijd. De groep bedrijven biedt werkgelegenheid aan ca. 140 medewerkers.