ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΝΤΕΒΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κινητό +30 6977778674
Τηλέφωνο +30 2103424918
Διεύθυνση email andreas.mpentevis@kramersseafood.com
www.isolafish.comAndreas Mpentevis