Προϊόντα ψαριών από όλο τον κόσμο

Τα ψάρια αλιεύονται και εκτρέφονται σε όλον τον κόσμο και η ανάγκη για ευέλικτη συλλογή τους αυξάνεται εξίσου. Η Isola Fish διαθέτει μεγάλο δίκτυο εξειδικευμένων αλιευτικών εταιρειών σε πολλές χώρες, ώστε να ικανοποιήσει κάθε απαίτησή σας. Μέσω των επαφών που έχουμε μπορούμε να λάβουμε τους περισσότερους τύπους ψαριών, και αλιευμένα και ιχθυοκαλλιέργειας. Γνωρίζουμε την αγορά και πάντα βρίσκουμε τα καλύτερης ποιότητας ψάρια για εσάς.