Εάν δεν έχει γραπτώς συμφωνηθεί άλλως, οι προσφορές, η εργασία και οι συμφωνίες μας υπόκεινται στους τελευταίους Γενικούς Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις. Ισχύει η Ολλανδική νομοθεσία. Οι Όροι Χρήσης και οι Προϋποθέσεις μας είναι στη διάθεσή σας από πριν ή στο τέλος της συμφωνίας και θα αποστέλλονται έπειτα από αίτημα. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε και να κάνετε λήψη του ιστοτόπου μας εδώ.

Το μήνυμα αυτό, όλα τα μηνύματα παρακάτω και τα οποιαδήποτε συνημμένα προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη και ενδέχεται να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Απαγορεύεται η παροχή και η χρήση του περιεχομένου από οποιονδήποτε πέραν του παραλήπτη. Εάν αυτό το μήνυμα δεν προορίζεται για εσάς, σας παρακαλούμε να το διαγράψετε και να μας ενημερώσετε. Η Isola Fish αποποιείται όποια ευθύνη προκύπτει από την αποστολή αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Isola Fish δεν εγγυάται ούτε την ορθή και ολοκληρωμένη μεταφορά του περιεχομένου ενός απεσταλμένου μηνύματος ούτε την έγκαιρη παραλαβή του.